LEGASSIE Shayne Aaron timetoeatthedogs1 Travel

Shayne Aaron Legassie. https://timetoeatthedogs.com/ LEGASSIE Shayne Aaron (Aut), The medieval invention of travel (T), University of Chigago Press (E), SANTOS Guilherme Maximiano Ferreira (Res), PEREIRA Luiza Souza (Res), SILVA Tainara do Carmo Lopes da (Res), Geografias (Ge), Literatura medieval, Europa (L), Século 13 (P), Século 14 (P), Século 15 (P), Viagens, Comparação LEGASSIE, Shayne Aaron.…

Leia Mais